Praha je matka měst. Staroměstské náměstí je jejím srdcem.

Když poprvé uvidíte toto malebné místo, myslíte si, že je pozoruhodné, o kterém psaly dějiny celé země. Pojďme tedy poznávat pravé srdce Prahy.

V místech, kde se nyní procházíme, v minulosti se rozprostíralo rozsáhlé tržiště. Staroměstské náměstí bylo odjakživa velice významným obchodním centrem. Historické prameny udávají, že tržiště mělo již od roku 1211 vlastního správce, který dohlížel a také vybíral od trhovců poplatky.
Důležitý historický zlom nastal v roce 1338. Panovník Jan Lucemburský udělil Starému Městu povolení k výstavbě vlastní radnice. Pražané proto nejvhodnějším místem vybrali právě srdce Prahy – Staroměstské náměstí.
Tehdy se náměstí nazývalo – Velké náměstí.

Ve třináctém století se zde nacházelo největší tržiště v zemi, proto byl název změněn na Staré tržiště.
Ve čtrnáctém století bylo náměstí přejmenováno na Staroměstský rynek.
Další nové změny nastaly až v osmnáctém století. Hojně užívaná jména byly Staroměstský plac nebo Velké Staroměstské náměstí. A nakonec pouze Velké náměstí.
Staroměstské náměstí je požíváno od roku 1895.                                                                    Bylo odvozeno od Starého Města, kde se náměstí nachází.

Scarlett

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *